mgr Zofia Marcinkowska - dyrektor

mgr Anna Resiak - zastępca

POKÓJ NAUCZYCIELSKI

język polski - mgr Teresa Szczepańska

język niemiecki - mgr Małgorzata Stolarczyk

język angielski - mgr Brygida Jasnos

historia - mgr Ryszard Kowalczyk

wiedza o społeczeństwie - mgr Ryszard Kowalczyk

matematyka - mgr Ewa Deska

fizyka - mgr Mariusz Deska

geografia - mgr Anna Resiak

biologia - mgr Mariola Kamińska

chemia - mgr Mariola Kamińska

informatykamgr Mariusz Deska

technika - mgr Mariusz Deska

muzyka - mgr Piotr Mikuła

plastyka - mgr Andrzej Kowalczyk

wychowanie fizyczne - mgr Alicja Zawada,

mgr Andrzej Kowalczyk

religia - kx. Jarosław Kowal