PEDAGOG SZKOLNY RADZI

Drogi TRZECIOKLASISTO!!!

Drodzy gimnazjaliści!

JAK UNIKAĆ KONFLIKTÓW Z RODZICAMI I NIE TYLKO Z RODZICAMI

Kilka wskazówek pomocnych w dobrym przygotowaniu się do egzaminu końcowego

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE NA TERENIE POWIATU WŁOSZCZOESKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE NA TERENIE KIELC

 

 

Drogi TRZECIOKLASISTO!!!

       Nieubłaganie mija trzeci rok nauki w gimnazjum.

Nadszedł czas, aby zmierzyć się z pierwszą poważną decyzją życiową - musisz wybrać szkołę, w której będziesz kontynuować naukę. Podjęcie mądrej i trafnej decyzji, dotyczącej wyboru szkoły, czy zawodu często nie jest łatwe. Twój wybór powinien  być świadomy, możliwie zgodny z zainteresowaniami, uzdolnieniami, warunkami psychofizycznymi i zdrowotnymi oraz potrzebami społeczno-ekonomicznymi kraju i regionu. By tak się stało skorzystaj z kilku cennych wskazówek:

Ø    Dokonaj samooceny swoich predyspozycji zawodowych, czyli określ rodzaj:

 • swoich zainteresowań,

 • uzdolnień,

 • temperamentu,

   a także poziom:

 • wiedzy szkolnej,

 • umiejętności,

   oraz sprawdź stan swojego zdrowia.

 • Zbierz informacje o różnych zawodach ich specyfice, czyli możliwościach zatrudnienia, zarobkach, możliwościach podnoszenia kwalifikacji itp.

 • Dokładnie poznaj ścieżki edukacyjne, czyli: zapoznaj się ze wszystkimi drogami, które umożliwiają zdobycie określonego zawodu.

 • Jeśli masz poważne kłopoty z dokonaniem wyboru, skorzystaj z fachowej pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie możesz poddać się badaniom swoich predyspozycji zawodowych.

 • Korzystaj z informatorów szkół ponadgimnazjalnych.

 • Przeglądaj strony internetowe szkół – tam na pewno znajdziesz potrzebne informacje oraz będziesz mógł zapoznać się z punktacją, która będzie  obowiązywała  przy przyjęciach do szkoły.

 •  Prowadź częste rozmowy ze swoimi starszymi kolegami, którzy już dokonali pierwszych wyborów, poproś ich, aby podzielili się z Tobą swoimi doświadczeniami.

 • Weź pod uwagę wszystkie porady i wątpliwości swoich rodziców, którzy chcą dla Ciebie jak najlepiej!!!

       Życzę trafnego wyboru i powodzenia na kolejnych szczeblach nauki .

 

Pedagog szkolny Anna Mietelska

 

Drodzy gimnazjaliści!

Na pomoc Pedagoga szkolnego możecie liczyć, gdy:

v      trapi Was jakieś zmartwienie i potrzebujecie porozmawiać o tym z kimś;

v      ktoś naruszy Wasze prawa;

v      ktoś stosuje wobec Was przemoc;

v      potrzebujecie pomocy i porady;

v      chcecie się poradzić, wybierając przyszły zawód lub szkołę ponadgimnazjalną;  

v      chcecie po prostu porozmawiać z kimś życzliwym.

Służę pomocą w każdej sytuacji problemowej.

           Pedagog szkolny: Anna Mietelska

 

JAK UNIKAĆ KONFLIKTÓW Z RODZICAMI I NIE TYLKO Z RODZICAMI

 1. Dotrzymuj złożonych obietnic.
 2. Wypełniaj swoje obowiązki.
 3. Mów prawdę.
 4. Pracuj nad swoim charakterem.
 5. Panuj nad formami wyrażania gniewu (staraj się zachowywać spokój).
 6. Zawsze szukaj porozumienia i nie odwracaj się od ludzi proponujących Ci dialog - rozmawiaj.
 7. Nie żałuj swojego czasu dla innych.
 8. Kiedy coś zrobiłeś źle lub wyrządziłeś komuś krzywdę, przyznaj się, przeproś i napraw.
 9. Kiedy ktoś wyrządził Ci krzywdę, wybaczaj.
 10. Nie ulegaj zniechęceniu, frustracji i poczuciu bezsensu.
 11. Nie zniechęcaj się poczuciem winy z powodu własnych niepowodzeń i błędów.
 12. Nie potępiaj ludzi.
 13. Miej "zdrowe" poczucie humoru. Naucz się żartować z samego siebie.

 

Kilka wskazówek pomocnych w dobrym przygotowaniu się do egzaminu końcowego

 •   Ucz się tak, by zrozumieć informacje!

 • Ucz się wykorzystując wiele zmysłów jednocześnie np. patrząc, słuchając, dotykając, notując, chodząc (ruch sprzyja lepszej pracy mózgu), podśpiewując, tłumacząc to coś komuś itp. Przy takim uczeniu się ślady pamięciowe pojawiają się w wielu miejscach mózgu, dlatego zapamiętanie będzie trwalsze.

 • Ucz się jednego przedmiotu po drugim np. humanistyczne przedzielaj ścisłymi i odwrotnie.

 • Naukę zaczynaj od najtrudniejszego  dla Ciebie materiału.

 • Dobrze zapamiętasz, jeżeli chcesz zapamiętać – nie wmawiaj sobie, że to głupie, nudne i bez sensu, bo w głowie nic nie zostanie.

 • Ucz się o tej porze dnia, w której nauka najlepiej „wchodzi Ci do głowy”.

 • Często powtarzaj - bez tego nie masz szansy utrwalić materiału. 

 • Ucząc się większej partii materiału najpierw przeczytaj całość, potem jeszcze raz z  podkreśleniem ważnych kwestii, podziel tekst na sensowne części i powtarzaj każdą z nich, aż do pełnego zrozumienia, przy powtarzaniu następnej części zawsze zaczynaj od końcówki poprzedniej.

 • Powtarzając rób przerwy, które wypełniaj aktywnością fizyczną nie dopuszczaj do znużenia, złości, przemęczenia.

 •  Jedną dawkę nauki postaraj się zmieścić w przedziale od pół godziny do godziny – zrób plan tego, czego zamierzasz się nauczyć.

 

PRZED NAUKĄ ZAWSZE SKONCENTRUJ SIĘ

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

NA TERENIE POWIATU WŁOSZCZOESKIEGO

 

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 1

 29-100 Włoszczowa

ul. Wiśniowa 12

tel. 041-394-24-12

http://www.1lowloszczowa.neostrada.pl

e-mail:lo_wloszczowa@poczta.onet.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

- klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, wiedzy o kulturze i historii miejsca

- klasa z rozszerzonym programem historii, WOS

- klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii i fizyki

- dwie klasy z rozszerzonym programem matematyki i informatyki

planowane języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski, francuski

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 2

im. Hetmana Stefana Czarnieckiego

29-100 Włoszczowa

ul. Koniecpolska 40

tel. 041-394-22-12, fax: 041-394-26-96

http://www.zsp2.wloszczowa.prv.pl

e-mail:zsp2.wloszczowa@wp.pl

II Liceum Ogólnokształcące

- klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, j. obcego nowożytnego i historii

- klasa z rozszerzonym programem matematyki, informatyki i j. obcego, nowożytnego,

- klasa z rozszerzonym programem biologii i wos,

planowane języki obce:

angielski, niemiecki, francuski i rosyjski.

Technikum Nr 1 dla młodzieży

zawód: - technik rolnik,

- technik informatyk,

- technik ekonomista,

- technik ochrony środowiska,

planowane języki obce:

angielski, niemiecki, francuski i rosyjski.

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 3

im. Stanisława Staszica

29-100 Włoszczowa

ul. Wiśniowa 23

tel./fax.: 041-394-27-77

http://www.zsp3.pl

e-mail:zsp3sekretariat@op.pl

Ø     II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

- klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, j. angielskiego i matematyki planowane języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski

Ø     Technikum Nr 2 z oddziałami integracyjnymi

zawód:

- technik ekonomista,

- technik technologii żywności,

- technik mechanik,

- technik elektryk,

- technik informatyk,

- technik technologii drewna,

planowane języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski.

Ø     Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi dla młodzieży

zawód:

- mechanik pojazdów samochodowych/ ślusarz/ elektryk/ blacharz,

- rzeźnik- wędliniarz/ operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego/ fryzjer/stolarz,

- cukiernik/ piekarz,

planowane języki obce:

angielski, niemiecki rosyjski.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Młynarska 56, 29-100 Włoszczowa
tel./fax (041) 394-28-84

http://www.zdz.kielce.pl

Ø     Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zawód:

- operator obrabiarek skrawających,
- elektryk,
- piekarz,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- cukiernik,
- murarz,
- betoniarz-zbrojarz,
- kucharz małej gastronomii,
- posadzkarz,
- sprzedawca.

Ø     Technikum Zawodowe

Zawód:

- technik informatyk,
- technik elektryk,
- technik organizacji usług gastronomicznych,
- technik budownictwa,
- technik technologii drewna,
- technik mechanik.

 Nauka w szkołach jest odpłatna. W ramach opłaty uczniowie mają zapewnione zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, najczęściej w posiadanych przez ZDZ pracowniach komputerowych i maszynopisania oraz warsztatach gastronomicznych, fryzjerskich i krawieckich.

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

NA TERENIE KIELC

I Liceum Ogólnokształcące

im. Stefana Żeromskiego

25-003 Kielce

ul. ks. Ściegiennego 15

tel./fax: 041 361-28-16

e-mail:lo1@zeromski.pl

http://www.zeromski.pl

Liceum Ogólnokształcące

- klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i WOS

- klasa z rozszerzonym programem historii i WOS

- klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, j. łacińskiego i kultury antycznej,    historii i wiedzy o kulturze

- klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki

- klasa z rozszerzonym programem matematyki i geografii

- klasa z rozszerzonym programem matematyki i fizyki

- dwie klasy z rozszerzonym programem biologii, chemii i fizyki planowane języki obce:

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński.

II Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Śniadeckiego

25-366 Kielce

ul. Śniadeckich 9

tel. 041 368-72-40, fax.: 041 368-06-39

e-mail:sniadek@sniadek.kie.pl

http://www.sniadek.kie.pl

Liceum Ogólnokształcące

- trzy klasy z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,

- dwie klasy z rozszerzonym programem matematyki, geografii i informatyki,

- dwie klasy z rozszerzonym programem biologii. chemii i fizyki

- dwie klasy z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki

planowane języki obce:

angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

 

III Liceum Ogólnokształcące

im. Cypriana Kamila Norwida

25-613 Kielce

ul. Jagiellońska 4

tel. 041 368-46-48, fax: 041 368-46-49

e-mail:3lo.kielce.pl

http://www.3lo.kielce.pl

Liceum Ogólnokształcące

- dwie klasy z rozszerzonym programem matematyki i informatyki

- klasa z rozszerzonym programem geografii i informatyki

- klasa z rozszerzonym programem biologii, fizyki i chemii

- klasa z rozszerzonym programem biologii, informatyki i chemii

- klasa z rozszerzonym programem biologii i fizyki

- klasa z rozszerzonym programem historii i j. polskiego

- klasa integracyjna z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i WOS - klasa integracyjna z rozszerzonym programem j. polskiego

planowane języki obce:

angielski, francuski, łaciński, niemiecki, rosyjski

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych Nr 2

25-314 Kielce

ul. Radiowa 1

tel. 041 368-11-70, fax: 041 368-11-72

http://www.sawicka.kielce.pl

e-mail:secretariat@sawicka.kielce.pl 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej

- dwie klasy z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i WOS

- klasa z rozszerzonym programem matematyki i geografii

- klasa z rozszerzonym programem matematyki i informatyki

- dwie klasy z rozszerzonym programem biologii, chemii i fizyki

- klasa z rozszerzonym programem matematyki i fizyki

planowane języki obce:

angielski, niemiecki

 V Liceum Ogólnokształcące

im. ks. Piotra Ściegiennego

25-549 Kielce

ul. Toporowskiego 96

tel. 041 362-48-10, fax: 041 362-48-12

e-mail:vlokielce@wp.pl

http://www.5lo-kielce.neostrada.pl

Liceum Ogólnokształcące

- klasa z rozszerzonym programem matematyki i informatyka

- klasa z rozszerzonym programem matematyki informatyki

- klasa z rozszerzonym programem matematyki, geografia

- dwie klasy z rozszerzonym programem j. polskiego i historii

- dwie klasy z rozszerzonym programem historii i WOS

- klasa z rozszerzonym programem biologii i chemii

planowane języki obce:

angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

VI Liceum Ogólnokształcące

im. Juliusza Słowackiego

25-031 Kielce

ul. Gagarina 5

tel. 041 361-55-56, fax: 041 361-34-73

e-mail: slowacki@6lo-kielce.edu.pl.

http://www.6lo-kielce.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące

- klasa z rozszerzonym programem matematyki i fizyki

- klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki

- klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i j. angielskiego

- klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii i fizyki

- klasa z rozszerzonym programem matematyki, geografii, j. angielskiego

- klasa z rozszerzonym programem biologii i chemii

- klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

- klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, j. angielskiego i biologii

- klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, j. angielskiego i historii

- klasa 1j (pre IB) z innowacją pedagogiczną polegającej na utworzeniu klasy przygotowującej

uczniów do matury międzynarodowej. Innowacja dotyczy j. angielskiego, fizyki, matematyki,

geografii, historii, chemii.

planowane języki obce:

angielski, łaciński, niemiecki, rosyjski, francuski

Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 15

25-705 Kielce

ul. Krzemionkowa 1

tel./ 041-347-88-50 lub 51, fax:041-366-33-24

e-mail:zso15@neostrada.pl

http:/www.8lokielce.prv.pl

VIII Liceum Ogólnokształcące

im. Henryka Sienkiewicza

- klasa z rozszerzonym programem j. angielskiego, j. niemieckiego i wiedzy o społeczeństwie

- klasa z rozszerzonym programem języka polskiego , historii i wiedzy o społeczeństwie

- klasa z rozszerzonym programem matematyki, geografii i informatyki

- klasa z rozszerzonym programem chemii, geografii i biologii

planowane języki obce:

niemiecki, rosyjski

Zespół Szkół

Ogólnokształcących Nr 14

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

25-432 Kielce

ul. Manifestu Lipcowego 53

tel. 041 331-27-22, fax: 041 331-63-52

e-mail: 11logalczyński@wp.

http://www.11lo.net

XI Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

- trzy klasy z rozszerzonym programem j. polskiego i historii

- klasa z rozszerzonym programem biologii i chemii

- klasa z rozszerzonym programem j. angielskiego i biologii

- klasa z rozszerzonym programem matematyki i informatyki

- klasa z rozszerzonym programem fizyki i matematyki

- klasa z rozszerzonym programem biologii i geografii

planowane języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 1

25-734 Kielce

ul. Jagiellońska 90

tel. 041 345-08-51, fax: 041 345-08-53

http://www.zsp-kielce.interszkola.pl

e-mail: zsp-kielce@interszkola.pl

- szkoła posiada internat

X Liceum ogólnokształcące

- dwie klasy sportowe /piłka ręczna – chłopcy i dziewczęta, piłka nożna –chłopcy i dziewczęta / z

rozszerzonym programem biologii, geografii i j. obcego

- trzy klasy z rozszerzonym programem matematyki, informatyki i fizyki

planowane języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

zawód: - murarz

- posadzkarz

- malarz-tapeciarz/stolarz

planowane języki obce:

angielski, rosyjski

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 2

25-035 Kielce

Al. Legionów 4

tel. 041 361-99-12, fax: 041 368-70-44

e-mail:liceum@.7lo.kielce.com.pl

http://www.7lo.kielce.com.pl

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego

- klasa z rozszerzonym programem biologii i chemii

- klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii i fizyki

- klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i WOS

- klasa z rozszerzonym programem matematyki i informatyki

- klasa z rozszerzonym programem matematyki i geografii

- klasa z rozszerzonym programem historii, j. angielskiego i WOS

- klasa z rozszerzonym programem historii, matematyki i j. angielskiego

- klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i j. angielskiego

planowane języki obce:

angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski

Technikum

zawód: - technik analityk

- technik ochrony środowiska

- technik górnictwa odkrywkowego

planowane języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

25-378 Kielce

ul. Zgoda 31

tel./fax: 041-361-27-06

e-mail: sekretariat@zsz1.kielce.pl

http://www.zsz1.kielce.pl

dyrektor: mgr inŜ. Wojciech Siwak

Technikum Nr 1

zawód: - technik budownictwa

- technik budownictwa/ technik urządzeń sanitarnych

- technik geodeta

- technik ochrony środowiska

- technik technologii odzieży

- technik architektury krajobrazu

- technik drogownictwa

- technik technologii drewna

planowane języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

zawód: - murarz

- kamieniarz

- stolarz

- malarz-tapeciarz

- krawiec

planowane języki obce:

angielski, rosyjski, niemiecki

Technikum Uzupełniające

zawód: - technik budownictwa / technik technologii drewna

planowane języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3

im. gen. Zygmunta Berlinga

25-608 Kielce

ul. Jagiellońska 28

tel. 041-345-18-89, fax: 041-345-12-49

http://zznr3kielce.webpark.pl

e-mail:zsznr3kielce@wp.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

zawód: - blacharz samochodowy

- drukarz

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- fryzjer

- lakiernik

- mechanik pojazdów samochodowych

- mechanik monter maszyn i urządzeń

- operator obrabiarek skrawających

planowany język obcy:

angielski

Technikum Uzupełniające dla młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

zawód: - technik mechanik

- technik usług fryzjerskich

- technik poligraf

planowany język obcy:

angielski, niemiecki

Zespół Szkół Informatycznych

im. gen. Józefa Hauke-Bosaka

25-217 Kielce

ul. Hauke-Bosaka 1

tel./fax: 041-368-77-78 i 041-368-76-40

e-mail: szkola@zsi.kielce.pl

http://www.zsi.kielce.pl

Technikum Nr 7

zawód: - technik elektronik

- technik informatyk

planowane języki obce:

angielski, niemiecki

Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Mikołaja Kopernika

25-336 Kielce

ul. Kopernika 8

tel. 344-59-98, fax: 344-23-56

http://www.kopernik.ekielce.com

e-mail:dyrektor@kopernik.ekielce.com

Liceum Profilowane nr 2

profile kształcenia:

- ekonomiczno-administracyjny

- zarządzenie informacją

- socjalny

planowane języki obce:

angielski, niemiecki rosyjski

Technikum nr 6 – dla młodzieży

zawód: - technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik agrobiznesu

planowane języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski

Szkoła Policealna nr 3

Zawody:

- technik administracji

- technik informatyk

Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Oskara Langego

25-381 Kielce

ul. Langiewicza 18

tel./fax: 041-361-80-66

e-mail: sekretariat@ekonomik-kielce.edu.pl

http://www.ekonomik-kielce.edu.pl

dyrektor: dr Andrzej Pawlik

Technikum Nr 5

zawód: - technik ekonomista

- technik hotelarstwa

planowane języki obce:

angielski, niemiecki

Zespół Szkół

Mechaniczno-Ekonomicznych

im. gen. Władysława Sikorskiego

25-608 Kielce

ul. Jagiellońska 32

tel. 366-49-02, fax: 345-28-29

e-mail: zsme-kielce@scholaris.pl

http://www.zsme-kielce.scholaris.pl

Technikum - dla młodzieży

zawód

- technik poligrafii

- technik mechanik

- technik poligraf

- technik mechatronik

- technik logistyk

planowane języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski

Technikum Uzupełniające - dla dorosłych zaoczne

zawód:

- technik mechanik

planowany język obcy:

rosyjski

Zespół Szkół Elektrycznych

25-317 Kielce

ul. Niska 6

tel./fax: 041-368-05-70

e-mail:zse@zse-kielce.edu.pl

http://www.zse-kielce.edu.pl/

- szkoła posiada internat

Technikum Nr 4

zawód: - technik elektronik

- technik elektryk

- technik telekomunikacji

- technik informatyk

planowane języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski

Technikum Uzupełniające Nr 4 – dla młodzieży

Zawód: - technik elektronik

planowane języki obce:

angielski, niemiecki

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

zawód: - elektryk

- monter-elektronik

planowany język obcy: angielski

Zespół Szkół

Przemysłu Spożywczego

25-355 Kielce

ul. Zagórska 14

tel. 041-344-34-47, fax: 041-368-24-56

http://www.zsps-kielce.oswiata.org.pl

e-mail: zsps-kielce@wp.pl 

Technikum Nr 3

zawód: - technik organizacji usług gastronomicznych

- technik technologii żywności

- kelner - 66 miejsc

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

planowane języki obce:

angielski, niemiecki

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

zawód: - kucharz małej gastronomii

- cukiernik

- piekarz

planowany język obcy:

angielski

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych

im. Józefa Szermentowskiego

25-314 Kielce

ul. Radiowa 3

tel. 344-47-39, 344-90-65, fax: 344-68-04

http://www.plastyk.kielce.pl

e-mail:plastykkielce@onet.eu