Gimnazjalny Bank Testów

Egzamin gimnazjalny

 

ARKUSZE EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

arkusze

klucze

2007 część matematyczno-przyrodnicza
część humanistyczna
2006 część matematyczno-przyrodnicza
część humanistyczna
2005 część matematyczno-przyrodnicza
część humanistyczna
2004 część matematyczno-przyrodnicza
część humanistyczna
2003 część matematyczno-przyrodnicza
część humanistyczna
2002 część matematyczno-przyrodnicza
część humanistyczna

TESTY PRÓBNE

część matematyczno-przyrodnicza

część humanistyczna

arkusze

klucze

arkusze

klucze